Eerste diploma’s!


Op 19 december 2013 was het ‘diploma-dag’ in Karonge. Een bijzondere dag, met een bijzonder doel: 36 boeren hebben met succes hun zevenmaandelijkse training afgerond. Ze hebben laten zien dat ze beschikken over de vaardigheden voor productie op het land, hun huishouden en de verkoopactiviteiten.

Het personeel, locale bestuursmensen en kerken, de directeur van ZOABurundi en de programma-manager waren uitgenodigd.

De afgelopen vier maanden zijn er diverse toetsmomenten geweest over de theorie.

Microsoft Word - GRADUATION DAY REPORT Karonge Dec 2013 S1

De laatste drie maanden hebben ze ook hun ‘praktijktoets’ gedaan: er is goed gekeken en gecheckt hoe het gaat met het verbouwen van de gewassen, het bijhouden van de administratie en het verkoop-activiteiten.

Microsoft Word - GRADUATION DAY REPORT Karonge Dec 2013 S1

Op de dag van de diploma-uitreiking was het echt feest! De drummers van een nabijgelegen dorp waren ook uitgenodigd.

 

Microsoft Word - GRADUATION DAY REPORT Karonge Dec 2013 S1

Aan het publiek werd door middel van casussen laten zien welke wiskundige vaardigheden ze hebben opgedaan. De voorbeelden hadden vooral betrekking op de verdeling van land met de oorspronkelijke bewoners en de ex-vluchtelingen en de berekeningen voor de landbouw.

Microsoft Word - GRADUATION DAY REPORT Karonge Dec 2013 S1

De landendirecteur van ZOA Burundi bedankte iedereen die zich heeft ingezet voor deze training. Hij vertelde dat de missie van de ZOA om de mensen die getroffen zijn door oorlog of natuurrampen, weer te helpen om een eigen leven op te bouwen. Hij stimuleerde de geslaagden om dat wat ze geleerd hebben, door te geven. Leer het aan je buren, vertel het verder! Ook vertelde hij dat dit levensveranderende programma ook in andere delen van de provincie zal worden gegeven. Dat we hopen door te gaan met dit lesprogramma ‘Gezond boerenverstand’. Na verschillende speeches was het zover!  36 mannen en vrouwen hebben hun diploma in ontvangst genomen.

Microsoft Word - GRADUATION DAY REPORT Karonge Dec 2013 S1

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Natuurlijk willen wij nog meer mensen deze mooie training geven. Leren hoe ze meer opbrengst op een kleiner stuk land kunnen bewerkstelligen, berekenen wat ze nodig hebben en hoe en wanneer ze een deel van hun opbrengst kunnen verkopen.

Helpt u mee?

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>