Voor wie werkt Boer helpt boer?


Boer Helpt Boer help bij de ontwikkeling en uitvoering van een trainingsprogramma om van Burundese vluchtelingen ambitieuze boeren te maken! Wij willen dit mogelijk maken door betrokken agrariërs / mensen te vinden die met een financiële gift hieraan bij willen dragen!

Tijdens twee verschrikkelijke oorlogen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s zijn er miljoenen mensen gevlucht. Nu de situatie rustig is in Burundi, keren deze ‘ex-vluchtelingen’ verplicht terug naar Burundi.

2012-11-07 at 15-53-49

ZOA werkt hier en helpt deze gezinnen met structurele hulp. Veelal is het land dat ze vroeger bezaten momenteel in gebruik door andere boerengezinnen. Landbouwcertificaten ontbreken om aan te tonen van wie het land werkelijk is. Om landconflicten te voorkomen en deze boeren te ondersteunen bij hun start bemiddelen zij samen met de locale dorpshoofden met landverdeling tussen degenen die er al woonden en deze ‘nieuwkomers’. De belofte dat deze beide groepen landbouw-onderwijs krijgen om te zorgen dat ‘op een kleiner stuk grond minstens zoveel opbrengst’ zal zijn, helpt hierbij enorm.

Het onderwijs dat ze geboden wordt, behandelt vragen als: ‘hoeveel oogst heb ik nodig om mijn gezin te kunnen onderhouden’, ‘wanneer is de beste tijd om welk gewas te verbouwen’, ‘wat is de te verwachten opbrengst etc.’ Hiernaast krijgen ze met deze training ook praktische hulp.  Onze partners gaan bij de boer thuis langs om te helpen met grondanalyse, zaaigoed en kunstmest. Ook geven ze tips.

Als ondernemers hebben we ons garant gesteld voor een periode van 3 jaar waarin bij 3 onderwijzers hebben aangesteld om een opleidingsprogramma te ontwikkelen en deze ook daadwerkelijk aan te bieden. Over drie jaar moet dit programma zover zijn ontwikkeld dat deze via een leermethode met bijbehorende materialen beschikbaar is. Op deze wijze kan dit succesvolle onderwijstraject hopelijk op eigen benen verder worden ontwikkeld en op veel meer plaatsen in het land of zelfs andere landen,  tegen relatief lage kosten worden aangeboden. Na het volgen van deze cursus kennen de boeren een aantal essentiële vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, inkomsten en uitgaven, landbouwplanning etc. Hiernaast worden zij actief bezocht en geadviseerd op hun eigen land.

Meer over wat doet Boer Helpt Boer

Aangrijpende verhalen

‘Verzoening na moord’

23_verzoening_na_moord20101

De vrouw in het midden is Tutsi. Zij vertelt: ”De moordenaar van mijn man woonde in dit dorp, en sindsdien zag ik alle Hutu’s als moordenaars. Maar de vredestraining heeft me geleerd dat we allemaal geleden hebben en dat we elkaar kunnen vergeven. Dit heeft me erg goed gedaan en helend gewerkt. Nu kan ik samenwerken met mijn Hutu-dorpsgenoten.”

De man links: ”Ik haatte deze Tutsi-vrouw. Ze heeft me aangegeven bij de politie, waarop ik werd gearresteerd samen met andere Hutu-mannen.”
De vrouw: ”Ik had hem gezien bij de groep die mijn man heeft vermoord.”

Man: ”Alle mannen die werden gearresteerd, zijn gedood, behalve ik. Maar nu is de haat voor deze vrouw verdwenen. Sterker nog, ik zou geen bezwaren zien om met haar te trouwen. Behalve dan dat ik al getrouwd ben!”

Man rechts, ook Hutu: ”Ik heb in het verleden gestolen van deze buurvrouw. Met de hulp van het vredescomité hebben we ons met elkaar verzoend. Het vredescomité heeft me geholpen mijn huis te herbouwen, en mijn buurvrouw heeft me zelfs wat bouwmaterialen gegeven.”

———————-

‘Hoop’

Disse Ndabiyaho heeft 36 jaar lang in een vluchtelingenkamp in Gatumba (Tanzania) gewoond. Daar heeft ze verschrikkelijke dingen meegemaakt. De levensomstandigheden waren erg slecht. Veertien van haar achttien kinderen zijn er overleden, vooral aan malaria.
Het leven in Gatumba kamp omschrijft ze dan ook als een herinnering. Een herinnering aan een familie die op een dag weer zou terugkeren naar huis. En dat is nu werkelijkheid geworden. Ze is weer thuis gekomen.
Disse is teruggekeerd naar Samvuru in Burundi, naar een stuk grond dat oorspronkelijk van de familie van haar man was. Dit stuk land deelt ze nu met andere mensen die hier zijn komen wonen in de tijd dat zij in Gatumba was. Samen met haar jongste zoon en haar kleinkinderen woont ze hier nu in vrede. Wel heeft ze zorgen over slechte vruchtbaarheid van het land.
De deelname aan ZOA’s programma heeft Disse hoop gegeven. De hulp is erop gericht om de productie van het land te verhogen door het gebruik van o.a. bonenzaaigoed en mest.

Wilt u meer verhalen en foto’s lezen van de Burundese boeren? Lees hier de blog van ons bezoek eind 2012.